บริการวางระบบ Server

ADL digisoft ด้วยทีมงานมืออาชีพ บริการวางระบบ Server ระบบเครือข่ายในองค์กร ทุกรูปแบบ เช่น Web Server (IIS), FTP Server File Server,DHCP Server, Domain Server หรือ Server อื่นๆ

ด้วยระบบที่มีความเสถียรประสิทธิภาพสูง

ADL digisoft ยินดีให้คำปรึกษา อย่างจริงใจ ในการวิเคราะห์ระบบและให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบที่ลงตัวสำหรับธุรกิจ เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


บริการวางระบบเครือข่ายในองค์กร

 เซิร์ฟเวอร์ (อังกฤษ: server) หรือ เครื่องบริการหรือ เครื่องแม่ข่าย คือ เครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานให้บริการ ในระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย (ซึ่งให้บริการผู้ใช้อีกทีหนึ่ง) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ควรจะมีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมาก ภายในเซิร์ฟเวอร์ให้บริการได้ด้วยโปรแกรมบริการ ซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการอีกชั้นหนึ่ง ตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์ได้แก่  ระบบโดเมน เนม หรือ ดีเอ็นเอส (อังกฤษ: Domain Name System: DNS) เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลของชื่อโดเมน (โดเมนเนม) ซึ่งใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างอินเทอร์เน็ต โดยข้อมูลที่เก็บมีหลายอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างชื่อโดเมนนั้นๆ กับหมายเลขไอพีที่ใช้งานอยู่ คำว่าดีเอ็นเอส สามารถหมายถึง บริการชื่อโดเมน (Domain Name Service) ก็ได้ ส่วนเครื่องบริการจะเรียกว่า เครื่องบริการชื่อ หรือ เนมเซิร์ฟเวอร์ (name server) ประโยชน์ที่สำคัญของดีเอ็นเอส คือช่วยแปลงหมายเลขไอพีซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่จดจำได้ยาก (เช่น 207.142.131.206) มาเป็นชื่อที่สามารถจดจำได้ง่ายแทน (เช่นwww.adldigisoft.com)  บริการวางระบบ Server ระบบเครือข่ายในองค์กร ทุกรูปแบบ เช่น Web Server (IIS), FTP Server File Server,DHCP Server, Domain Server หรือ Server อื่นๆ

รับดูแลระบบ Network ภายในองค์กร

 สำหรับองค์กรทั่วไปที่ต้องการ การบริหารจัดการระบบ Network ให้ก้าวพร้อมกับการเติบโตในอนาคต ทางบริษัทฯ เราพร้อมให้คำปรึกษาและมีทีมงานจัดการดูแล ระบบ Network ของท่านให้มีเสถียรภาพ และความปลอดภัยสูงสุด


ติดต่อสอบถาม

 092-271-3154 , 062-667-2656

 adl.digisoft@gmail.com

 Line Id : adldigisoft

บริการด้วยใจ

ADL digisoft เราพร้อมยินดีบริการด้วยใจ

ฉับไว

สินค้าและบริการ ได้รับตรงเวลา รวดเร็ว

ได้คุณภาพ

คุ้มค่า คุ้มราคา เน้นคุณภาพมาตรฐาน