FAQ


 อยากทราบว่า คิดราคาทำเว็บ ประมาณเท่าไหร่ ?
  ตอบ :  ราคาทำเว็บนี้ขึ้นอยู่กับแพ็คเก็จที่ลูกค้าเลือก และการทำเว็บตามแบบที่ลูกค้าต้องการให้เราสร้างใหม่ครับ ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายขาย โทร 092-271-3154 , 062-667-2656

 ใช้เวลาในการสร้างเว็บ กี่วัน ?
  ตอบ :  หลังจากมีการตกลงซื้อขายแล้ว และทางเราได้รับข้อมูลของท่านที่ใช้ในการประกอบและออกแบบทั้งหมด จะใช้เวลาในการสร้างตั้งแต่ 7 วัน แต่ ไม่เกิน 60 วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงานครับ

 เมื่อทำเว็บไซต์เสร็จแล้วมีระบบโปรโมทเว็บ ทำ SEO ให้หรือไม่ ?
  ตอบ :  เรามีการวิเคราะห์การโปรโมทเว็บ ทำ SEO ให้ในเบื้องต้นให้ฟรี ในการสร้างคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเว็บนั้นครับ

 Server คืออะไร และทำหน้าที่อะไรบ้าง ?
  ตอบ :  Server (เซิร์ฟเวอร์) หรือ เครื่องบริการ[1] หรือ เครื่องแม่ข่าย[2] คือ เครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำงานให้บริการในระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย (ซึ่งให้บริการผู้ใช้อีกทีหนึ่ง) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ ควรจะมีประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมาก ภายในเซิร์ฟเวอร์ให้บริการได้ด้วยโปรแกรมบริการ ซึ่งทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการอีกชั้นหนึ่ง หน้าที่หลัก แบ่งได้เป็น 4 หัวข้อ - Web Server - Mail Server - DNS Server - Database Server

 Server มีกี่ประเภท ?
  ตอบ :  Server มี 4 ประเภท - File Server - Print Server - Database Server - Application Server

 ถ้าไม่ต้องการตัว Server แต่ต้องการอุปกรณ์ไว้สำหรับแชร์ไฟล์ทำได้หรือไม่ ?
  ตอบ :  ทำได้ ทางภาษา IT จะเรียกว่า NAS (Network Attached Storage) NAS เปรียบเสมือนเป็น File Server ที่ใว้เก็บข้อมูลต่างๆ มีการเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง Network สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งองค์กร

 โครงสร้างระบบ Server จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ?
  ตอบ :  อุปกรณ์โครงสร้างระบบ Server เริ่มต้น มีดังนี้ - Server - Switch - Firewall - Router - และ คอมพิวเตอร์ User

 โครงสร้างที่แจ้งมา มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ?
  ตอบ :  อยู่ที่ความต้องการของลูกค้า ว่าจะทำอย่างไร และต้องการอะไรบ้าง เช่น ต้องการ Server Domain ควบคุมเครื่อง User สามารถเลือกใช้เครื่อง PC เพื่อลง Windows Server ก็สามารถใช้งานได้เลย สำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ต้องดูขนาดองค์กรประกอบด้วย

บริการด้วยใจ

ADL digisoft เราพร้อมยินดีบริการด้วยใจ

ฉับไว

สินค้าและบริการ ได้รับตรงเวลา รวดเร็ว

ได้คุณภาพ

คุ้มค่า คุ้มราคา เน้นคุณภาพมาตรฐาน


1